نوشابه انرژی زا برای رفع خستگی

در دهه اخیر مصرف نوشابه‌های انرژی‌زا افزایش چشم‌گیری داشته است. نوشابه‌های انرژی‌زا می‌توانند به تامین انرژی ورزشکاران، دانشجویان و … کمک کنند. البته استفاده بیش از اندازه این نوشیدنی‌ها عوارض

اشتراک گذاری